articol
Fundația BricoDépôt contribuie cu 50.000 de euro la construcția Centrului Comunitar din comuna Preutești, finanțând echiparea acestuia cu 100 de panouri fotovoltaice

București, 25 octombrie: Fundația BricoDépôt sprijină construcția Centrului Comunitar din comuna Preutești, județul Suceava, unde Fundația FARA va oferi servicii integrate copiilor și familiilor vulnerabile din Preutești și Baia. Printr-o contribuție de 50.000 de euro, Fundația BricoDépôt va asigura componenta de energie verde cu care va fi dotat Centrul, prin investiția în 100 de panouri fotovoltaice, care vor asigura autonomie energetică prin soluții sustenabile și vor contribui la eficientizarea costurilor de operare.

„O casă bună este, fără îndoială, și una sustenabilă, eficientă din punct de vedere al resurselor şi al consumului de energie; iar finanțarea pentru instalarea acestui sistem într-un proiect comunitar reflectă angajamentul Fundației BricoDépôt, al Brico Dépôt și al grupului Kingfisher din care facem parte, de a se implica, pe de o parte local, prin proiecte derulate în favoarea beneficiarilor provenind din grupuri vulnerabile și, pe de altă parte, în proiecte de scădere a amprentei de carbon. Printr-o strategie solidă și investiții constante, facem pași importanți în lupta împotriva schimbărilor climatice, protejarea pădurilor, precum și creșterea accelerată a gamei de produse sustenabile din portofoliu, pentru un impact extins asupra comunităților în cadrul cărora operăm.” – a declarat Adela Smeu, CEO Brico Depôt România.

Inițiativa investiției în panouri fotovoltaice vine ca răspuns al necesității creării unui spațiu sigur și adaptat nevoilor comunităților vulnerabile din Preutești și Baia. Astfel, prin investiția de 50.000 de euro în cele 100 de panouri solare, Fundația BricoDépôt contribuie la reducerea costurilor pentru obținerea energiei și concentrarea eforturilor în direcția serviciilor dedicate copiilor din comunitățile vulnerabile și a familiilor acestora, în cadrul unui centru modern și prietenos cu mediul înconjurător.

Conceptul Centrului Comunitar se bazează pe o abordare integrată, centrată pe individ-familie-comunitate, în furnizarea pachetelor de servicii și își propune să contribuie la creșterea șanselor pentru reușita în viață, atenuarea sărăciei, ieșirea din criză și dezvoltarea rezilienței fiecărui beneficiar.

În cadrul acestuia, Fundația FARA va asigura: acces la asistență psiho-socială incluzivă, oferită de o echipă multidisciplinară, mese calde pentru copiii care frecventează școala, suport educațional, educație non-formală și dezvoltare personală, mentorat, orientare școlară și integrare profesională, sprijin pentru valorificarea resurselor din micro-gospodărie, facilitarea activităților de incluziune socială, sprijin material pentru nevoi de bază, dar și pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Grupul de beneficiari este compus din 350 de copii și tineri și peste 450 membri ai familiilor lor.

Copiii sunt preșcolari sau școlari, provin din familii dezavantajate, au risc de abandon școlar, cerințe educaționale speciale sau sunt lipsiți de ocrotire părintească;
Familiile sunt de mărime medie, inter-generaționale, includ 5-6 persoane, majoritatea în dificultate sau cu risc de excluziune socială. Adulții de vârstă activă fie nu au loc de muncă, fie sunt în șomaj, ori lucrează ocazional. Resursele financiare pe membru de familie nu ating venitul minim garantat, iar condițiile de locuit sunt precare (spații supraaglomerate, dotări insuficiente, lipsă acces la utilități).

„Centrul Comunitar va fi ușa deschisă a copiilor, tinerilor și familiilor lor pentru un viitor cu reușite. Aceștia vor fi pregătiți pentru a fi autentici, dar competitivi și valorizați la școală, în grupul de prieteni, la locul de muncă, în comunitate. Aici, învățarea va fi continuă și neprevăzutul va fi cuprins într-un plan de viață realizabil prin abilități, competențe, experiențe practice și inovație pentru a ține pas cu dezvoltarea societății. Mulțumim Fundației BricoDépôt pentru că împreună putem contribui la educația și integrarea socială a copiilor, tinerilor și familiilor vulnerabile. Suntem foarte încrezători în impactul pe termen lung pe care această finanțare îl are, nu doar asupra funcționării eficiente a Centrului, dar și pentru grija față de mediul înconjurător de care suntem cu toții preocupați”, a adăugat Roxana Girip, Director Executiv Fundația FARA.

Centrul Comunitar din comuna Preutești face parte din Programul Prevenirea și Combaterea Sărăciei prin Educație, care promovează respectarea drepturilor copilului, accesul la educație, incluziunea socială și reducerea inechităților prin asigurarea unui climat familial și comunitar care să permită atingerea potențialului maxim de dezvoltare și să creeze oportunități pentru integrare. Programul se derulează în Baia, Bogata, Bahna Arin, Basarabi și Preutești din județul Suceava începând din 2005 și are ca obiectiv pe termen scurt deschiderea unui centru comunitar de servicii integrate dedicat copiilor și familiilor vulnerabile în comuna Preutești.

Cu o experiență de 30 de ani în oferirea de servicii sociale, acreditată ca furnizor de servicii sociale, prin programele dezvoltate, Fundația FARA contribuie la creșterea calității vieții beneficiarilor, a coeziunii și responsabilității sociale, fiind un partener solid al Fundației BricoDépôt încă de la înființarea acesteia, în eforturile de îmbunătățire a condițiilor de locuit și a calității și siguranței vieții în comunitățile dezavantajate.